Quản lý thời gian rảnh rỗi hiệu qủa quyết định tiền đồ, vận mệnh mỗi người

Thời gian là miễn phí, nhưng nó đáng giá hơn tiền bạc vì nó là vô giá. Bạn có thể kiếm thêm tiền nhưng không thể kiếm thêm thời gian. Tuy nhiên, dù không thể sở hữu nó, bạn có thể tận dụng nó. Sau khi tan làm, sử dụng thời gian rảnh một cách […]
Xem chi tiết