Trợ giúp học viên trên Vindemy

Cách 1: Nếu bạn đang học tập trên Vindemy thì trên khoá học của các bạn sẽ có mục Hỗ trợ kỹ thuật. Nếu bạn dùng máy tính thì mục này nằm ở dưới các phần bài học, ở thanh điều hướng tay trái. Nếu bạn dùng điện thoại thì bạn cần bấm vào mũi […]
Xem chi tiết